Search

Läpinäkyvyys. Läpinäkyvyys on ensiarvoisen tärkeää aina, kun tehdään ihmisten luottamukseen pohjaavia toimia. Useat ihmisten luottamuksella leikkivät projektit jättävät paljon mielikuvien, ennakko-oletuksien ja uskomuksien varaan. Näin ei saisi olla.


Sellaisten projektien toimet tehdään monesti useidenkin välikäsien kautta, ja lopulta on epäselvää, mihin rahat menevät, ja miten suuri osa niistä päätyy minnekin. Monet ympäristösertifikaatit laskevat sen varaan, että huoliteltu logo ajaa asian. Usein on epäselvää, miten ympäristöön ollaan todella vaikutettu. Useimmiten päästöjen hyvittäminen tapahtuu ulkomailla toteutettavilla, hieman vaikeasti hahmotettavissa olevilla projekteilla. Me NGS:ssa pyrimme siihen, että hyvityksestä on saatavilla kaikki tarvittava tieto.


Jokainen ns. maailman parantamiseen tähtäävä projekti, jonka vaikutukset eivät ole todellisia, syö pohjaa todelliselta hyvänteolta. Esimerkiksi aina kun jokin projekti tuomitaan viherpesuksi, lisää se ihmisten epäilyksiä muihin projekteihin, joilla on sama päämäärä. Kyseinen ilmiö toistuu monilla aloilla. Kun pyrkimyksenä on hyvän tekeminen, saattaa joku hyväksikäyttää ihmisten tahtoa tehdä hyvää. Tärkeää on levittää sanomaa oikeista projekteista, ja näin luoda hyvää mainetta.


Suomessa tehtävissä projekteissa, joilla pyritään tekemään hyvää, on monia positiivisia vaikutuksia. Suomessa toteutetuissa projekteissa raha jää suomalaisille. Kun suomalaiset yritykset ja organisaatiot hyvittävät päästöjään Suomessa, siitä hyötyvät suomalaiset maanomistajat. Näin rahat eivät mene kansainvälisille suuryhtiöille, vaan tavallisille suomalaisille parantaen kansantaloutta.


Kun hyvää tehdään lähellä meitä, on sen toteutuminen selkeämpää sekä helpommin varmistettavissa ja hahmotettavissa kuin jos sitä tehdään kaukana meistä. Läheltä on helpompaa huomata, jos jokin taho väärinkäyttää ihmisten luottamusta. Siitä kulkee sana nopeammin niin että tekijät joutuvat vastuuseen. Näin oikeat projektit pääsevät kehittymään ja kasvamaan.

Yksilön mahdollisuudet vaikuttaa ilmastonmuutokseen ovat hyvin pienet. Se on kiistämätön tosiasia. Yksilön ilmastoteot ovat hyvin usein lähinnä symbolisia. En kuitenkaan näe siinä mitään vikaa. On pyrittävä sellaiseen malliin, jossa yksilön jokainen kulutusvalinta on ekologinen.


En tarkoita, että yritysten holhoamista tulisi lisätä. Rajoitukset ja pakotteet eivät ole oikea tapa muuttaa markkinaa. Niistä kärsivät itse yritysten lisäksi heidän asiakkaansa. Kuluttajien osuus on osata vaatia vastuullisuutta yrityksiltä. Siinä missä yritykset ja organisaatiot palkkaavat siivoojia pitämään työympäristönsä siistinä, tulisi heidän huolehtia hieman laajemmasta työympäristöstään – maapallosta. Kyse on jälleen kerran vastuullisuudesta.

Ostaessaan lähestulkoon mitä vain, kuluttaja voi olettaa, ettei tuote tai palvelu ole hänelle vaarallinen. Yhtä lailla ostajan tulisi voida olettaa, ettei kyseinen tuote tai palvelu tuhoa hänen maapalloansa. Jos jokainen yksilö joutuu itse tekemään tutkimukset siitä, mikä on vastuullisesti tuotettua, jää tutkimustyö auttamatta tekemättä. Jokaisella ei ole aikaa ryhtyä ilmastoasiantuntijaksi.


Yritykselle tai organisaatiolle vastuullisuuden periaatteiden toteuttaminen vie hieman aikaa tai rahaa, mutta tämän jälkeen kuluttajille on tarjolla yksi helpompi valinta. Yksi yritys kerrallaan markkina muotoutuu vastuulliseksi.


Antti Laakso, kehitysjohtaja

NordicGreenSolutions

Jouluntienoon juhlien aikaan ilmastonmuutos konkretisoituu monelle. Juhlat näkyvät kulutuksen lisääntymisenä. Kyse on kulttuuristamme. Se, että kulutus kertoo vauraudesta, on kulttuurissamme esiintyvää ikivanhaa ajattelua: mitä vauraampi talo, sitä enemmän omaisuutta, mitä enemmän rahaa, sitä enemmän tavaraa. Sen myötä, kun ihmiskunta on havahtunut ilmastonmuutokseen ja sen mukanaan tuomaan luonnon katastrofaaliseen tilanteeseen, ollaan huomattu myös, ettei näin voi jatkua. Silti harva suostuu vapaaehtoisesti luopumaan saavuttamastaan elintasosta ja tavaroiden määrästä. Niinpä, sen sijaan, että teollista kulttuuria pyrittäisiin muuttamaan tuotannon laskemisella pitää kuluttajien tarpeita pyrkiä tyydyttämään ekologisemmin, luontoa säästävämmillä tavoilla. Elintasoa ei tule laskea, pitää vain löytää uusia väyliä sen ylläpitämiseksi.


Kulttuurin sekä ajattelutapojen muuttaminen on vaikeaa, mutta välttämätöntä. Meidän on pyrittävä hitaisiin, mutta tehokkaisiin muutoksiin. Sellaisiin muutoksiin, jotka tapahtuvat ihmisten itsensä ohjaamina. Pakottamalla tulee harvoin hyvää, joten ihmisiä on ohjattava oikeaan suuntaan muokkaamalla ratkaisuista ihmisille kannattavia. Autoilun saralla Tesla on tässä edelläkävijä yhdistäen ekologisuuden vauraudesta viestivään brändiin. Tässä on kaikilla teollisuuden aloilla mahdollisuus kasvattaa myyntiä ja siihen olisi myös hyvä pyrkiä: lisätä talouden kasvua ekologisesti, luontoa kunnioittaen.


Jokainen voi osaltaan edistää kulttuurin muutosta. Ilmastonmuutos on yhteisön ongelma, johon tarvitaan yhtenäisiä toimenpiteitä. Me kaikki voimme valinnoillamme tukea tahoja, jotka ryhtyvät näihin toiminpiteisiin. Ainoastaan tällöin organisaatioille on kannattavaa panostaa niihin.


Antti Laakso, kehitysjohtaja

NordicGreenSolutions

NGS Finland Oy 2019 | Turku, Finland | contact@nordicgreensolutions.com | Y-tunnus: 2964068-5

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon